Byla vyhlášena soutěž TOP STAFF pes a fena. Náš Dream Tymy Fransimo Bohemia obsadil 59-61. místo. Tymy se letos zúčastnil pouze 1 výstavy v CZ. Náš úžasný chlapeček již má vše a tak nepotřebuje lítat po výstavách.


Tymyho potomstvo:
Bloody Mary Moravia Lord - krásné 9-10. místo (Petra Prokopová)
Beatrice Princess Moravia Lord - krásné 32–34. místo (Monika Miřácká)
Brigitte Bardot Smile Diamond - krásné 9-10. místo (Tomáš Kozelka)
Elle Pastaff Legion - krásné 22-23. místo (Katka a Jirka Pavelkovi)
Clottilde Fabio Bohemia - krásné 54-61. místo (Helena Baliharová)
Coudy Fabio Bohemia - krásné 31-35. místo (Simona Pišlová)
Všem majitelům zde zmíněných psů moc gratulujeme a děkujeme za prezentaci, ale hlavně za péči a lásku, kterou jim věnují!!! Chtěla bych podotnkout, že většina se účastnila pouze pár výstav z mnoha ;)

Go to top